1.საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

2. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

3. ტესტირება