ËÏÌÉÓÉ

ÄÓÈÄÔÉÊÉÓ ÃÀ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÝÄÍÔÒÉ

ÁÀÅÛÅÈÀ ÈÄÀÔÒÉ

ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ

ÊËÖÁÉ "ÌÏÍÀÔÒÄÁÀ"

 

მოსკოვის ქართული სათვისტომოს საბავშვო თეატრის ათი წლის იუბილეზე

მოსკოვის "ზილის" კულტურის სახლში შედგა სათვისტომოს ბავშვთა თეატრის საიუბილეო საღამო.

თეატრის ხელმძღვანელს - ქალბატონ ეთერ იმნაძეს ღირსაღსანიშნავი თარიღი მიულოცეს მოსკოვის ქართული საზოგადოებებისა და შემოქმედებითი ორგანიზაციების წარმომადგელებებმა. ქართული დიასპორის წარმომადგენლების გარდა თეატრს მიულოცეს მოსკოვის მერიამ, მოსკოვის ბავშვთა საცეკვაო რუსულმა ანსამბლმა და მოსკოვის ებრაელთა სათემო სახლმა.

ნორჩი მსახიობების გამოსვლებმა მოწონება და ოვაციები დაიმსახურა.

დარბაზი სავსე იყო მოსკოვის ქართული ბავშვთა თეატრის თაყვანისმცემლებით.

14 მარტი, 2003 წ.

  ÁÀÅÛÅÈÀ ÈÄÀÔÒÉ